JP Isolatie B.V. - Practical thinking with the right service. We do it !

Steigerbouw

JP Scaffolding biedt passende oplossingen op het gebied van steigerbouw. Wij beschikken over ruime kennis in de uitvoering van steigerbouw en leveren vakmanschap wat betreft kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit. Een veilige steigerconstructie moet voldoende sterk, stijf en stabiel zijn, de werkzaamheden ondersteunen en de veiligheid van de gebruikers optimaal waarborgen. Onze steigers voldoen aan de geldende richtlijnen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het Handboek Richtlijn Steigers.

Al onze medewerkers zijn opgeleid en gecertificeerd om de kwaliteit en veiligheid van onze werkzaamheden te waarborgen. Om deze kwaliteit te waarborgen worden onze medewerkers periodiek bijgeschoold.

Voor het bouwen van de steigers maken wij gebruik van kwalitatief hoogstaand steigermateriaal van het merk Layher.

Bovendien kunnen wij, naar wens en/of voorschrift van de klant, milieubeschermende maatregelen treffen, bijvoorbeeld het aanbrengen van krimpfolie of netten.