JP Isolatie B.V. - Practical thinking with the right service. We do it !

Maatregelen JP Groep Coronavirus COVID-19

De berichtgeving over COVID-2019, in de volksmond Coronavirus, en de verspreiding ervan roept veel vragen en zorgen op. Omdat de ontwikkelingen snel gaan informeren wij u graag over wat JP Groep doet om haar medewerkers en onze klanten veilig en gezond te houden, en hoe we onze dienstverlening garanderen.

Onze mensen zijn de kern van ons bedrijf. Hun welzijn en dat van onze opdrachtgevers heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het is essentieel voor ons om balans te houden tussen onze verantwoordelijkheid bij het beschermen van onze mensen, terwijl we er ook voor zorgen dat onze werkzaamheden kunnen doorgaan en dat projecten in uitvoering blijven. Óók in het belang van onze opdrachtgevers en de samenleving als geheel.

Belangrijk is dat de werkzaamheden van ons bedrijf door de rijksoverheid zijn aangemerkt als zijnde een cruciaal beroep. Wij zullen onze dienstverlening dan ook blijven continueren zoals u dit van ons gewend bent.

Wij volgen nauwgezet alle adviezen en richtlijnen van de relevante (overheids)organisaties, en passen ons beleid hierop aan.Dit betekent onder andere:

  • Collega’s die last hebben van benauwdheid, koorts en of griepverschijnselen blijven thuis;
  • Afspraken met collega’s en anderen worden waar mogelijk verzet of telefonisch gehouden;
  • Bijeenkomsten en groepen mensen worden vermeden, kantines zijn gesloten en er wordt gespreid geluncht.
  • Kantoorpersoneel werkt waar mogelijk thuis.

Als vanzelfsprekend blijven we de situatie volgen en werken hierin nauw samen met gezondheidsorganisaties zoals het RIVM en lokale overheden.

Als directie zijn wij trots op onze collega’s, die er momenteel voor zorgen dat onze dienstverlening kan worden gecontinueerd!


Met vriendelijke groet
JP Groep


Jan Pronk